Popović značenje

Popović, Koča (1908–92), srp. političar i časnik; od 1933. član KP Jugoslavije. Sudionik antifaš. borbe u Španjolskoj (1937) i Jugoslaviji (1941–45; na visokim vojnim dužnostima); član Avnoj-a. 1945–53. načelnik generalštaba Jugoslavenske narodne armije; 1953–66. jugosl. državni sekretar za vanjske poslove.