Popovača značenje

Popovača, naselje u Moslavini nedaleko Kutine; 4312 st. Spominje se 1316. kao utvrđeni grad Moslavina. Velika neuropsihijatrijska bolnica (djelomično u kompleksu baroknoga dvorca iz 18. st.). Vinogradarstvo, vinarstvo.