Popayán značenje

Popayán, grad u JZ Kolumbiji; 200 719 st. Osn. 1536. Sveuč. Tekst. i prehr. ind.