Pontormo značenje

Pontormo (pr. ime Jacopo Carrucci) (1494–1557), tal. slikar; istaknuti predstavnik firentinskoga manirizma, jedan od začetnika tal. realističkoga portreta.