Pontiac značenje

Pontiac, grad u sav. državi Michigan, SAD; 67 561 st. Prehr., tekst., kem. i automobilska ind.