Pont-du-Gard značenje

Pont-du-Gard, impozantan ostatak rimskoga akvedukta koji premošćuje rijeku Gard u J Francuskoj; dugačak 273 i visok 49 m.