ponornica značenje

ponornica, tekućica u kršu djelomično nadzemna toka (Lika, Gacka).