ponderiranje značenje

ponderiranje, ekon određivanje važnosti pojedinih veličina nekoga niza prilikom izračunavanja srednje vrijednosti; množenjem svake od njih izrazom njezina udjela u prometu (ponderom) dobiva se ponderirana aritmetička sredina.