pond značenje

pond (znak p), stara jedinica sile, svojedobno zvan »gram sile«, iznosa p = 9,80665 · 10–3 N (→ kilopond).