Pomponije značenje

Pomponije, Lucije (← 1. st.), rim. komediograf; autor više od 70 satiričkih komedija pučkoga nadahnuća, → atellana.