Pompeji značenje

Pompeji (tal. Pompei), grad kraj Napulja na J podnožju Vezuva, Italija; 25 751 st. Z od mjesta ostaci su rimskoga grada koji je zatrpan zajedno sa susjednim gradovima Stabijama i Herkulanejem 79. prilikom provale Vezuva. Arheol. iskapanjima od 1748. otkriven veći dio grada (javne zgrade, privatne kuće, hramovi, trgovi, trgovine, statue, mozaici, zidne slike, predmeti umj. obrta). Značajni su nalazi mnogobrojnih natpisa koji sadrže elemente tzv. vulgarnoga latinskoga. Turizam.