Pomorje značenje

Pomorje (srednjovj. lat. Pomerania, polj. Pomorze, njem. Pommern), pov. područje uz obalu Baltičkoga mora, između Odre i Visle. Od 10. st. u sastavu Poljske. Stoljećima predmetom borbe između Švedske i Poljske; nakon II. svj. r. u sastavu Poljske.