pomerij značenje

pomerij (lat.), u ant. Rimu, prazan pojas posvećene zemlje s obiju strana grad. zidina.