polupublikacija značenje

polupublikacija (lat.), dokument koji se izrađuje u ograničenoj količini, nije komercijalno pristupačan i nema reguliranu distribuciju (disertacije, magistarski radovi, izvještaji i sl.); naziva se i sivom literaturom.