polumajmuni značenje

polumajmuni (Lemuroidea), natpor. sisavaca iz reda primata; noćne životinje prilagođene životu na drveću, rašireni os. na Madagaskaru; porodice: lemuri, indrisi, prstaši, lorisi.