polonistika značenje

polonistika (lat.), disciplina koja se bavi polj. jezikom, književnošću i kulturom.