polog značenje

polog, sudski depozit; predmet polaganja u sudu (gotov novac, negotovinske vrijednosti i dr. predmeti). Rizik za eventualnu štetu, nakon polaganja, prelazi na vjerovnika.