poljodjelstvo značenje

poljodjelstvo, gospodarstvena djelatnost koja s pomoću kult. biljaka i domaćih životinja, uz ljudski rad, iskorištava prirodne izvore (tlo, klima) za dobivanje primarnih biljnih i životinjskih proizvoda za prehranu ljudi i stoke te sirovina za preradbu. Dijeli se na biljnu (ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i povrtlarstvo) i stočnu proizvodnju (govedarstvo, konjarstvo, svinjarstvo, ovčarstvo, peradarstvo i dr.).