polivinil-alkohol značenje

polivinil-alkohol, polivinilna smola dobivena saponifikacijom polivinil-acetata; bijeli prah za proizvodnju tinte, tiskarskih boja, ljepila, apretura, naliča i kozmetičkih sredstava.