polimorfizam značenje

polimorfizam (grč.), biol javljanje različitih oblika jedinki unutar jedne biljne ili životinjske vrste, npr. u socijalnih kukaca (mravi, termiti, pčele).