poliesterske smole značenje

poliesterske smole, umjetne smole dobivene polikondenzacijom viševalentnih alkohola s višebazičnim karboksilnim kiselinama; služe os. za proizvodnju lakova (alkidne smole), umjetnih vlakana (terilen).