Pole značenje

Pole, Reginald (1500–58), engl. kardinal i nadbiskup od Canterburyja od 1556.; suprotstavio se Henriku VIII. kada se taj zbog rastave s Katarinom Aragonskom proglasio vrhovnim crkvenim poglavarom u Engleskoj. Istaknuti humanist (U obranu crkvenoga jedinstva).