polarnost. značenje

polarnost. fiz i kem svojstvo tvari kojoj molekule imaju stalan električki dipolni moment; polarne molekule disociraju u otopini oslobađajući ione i čine je električki vodljivom (npr. voda, etanol, sulfatna kiselina). Suprotna svojstva imaju nepolarne molekule (npr. tekući ugljikovodici).