polarna svjetlost značenje

polarna svjetlost (aurora borealis na Sjevernom ili aurora australis na Južnom polu), pojava koja nastaje kad se visoko u atmosferi (80–1000 km) brze naelektrizirane čestice, pristigle iz svemira Sunčevim vjetrom, a Zemljinim magnetskim poljem usmjerene prema polovima, sudaraju s molekulama zraka i pritom oslobađaju energiju u obliku svjetlosti.