polarna fronta značenje

polarna fronta, granična ploha u atmosferi koja razdvaja hladnu polarnu zračnu masu od tople tropske zračne mase.