polarizator značenje

polarizator, optički element za polariziranje svjetlosti; p. su neke prizme (npr. Nikolova, Rochonova, Wollastonova), dvolomni kristali, zrcala pod određenim kutom te tzv. polaroidni filtri ili polaroidi.