polarizacija značenje

polarizacija (lat.) razdvajanje na polove; okupljanje oko dviju ili jedne od dviju nasuprotnih točaka (ili strana). fiz uspostavljanje specijalnoga odnosa između smjera širenja i ravnine titranja valnoga zračenja, os. svjetlosti (npr. pri linearnoj p., kad se titranje i smjer širenja svjetlosti ograničavaju na jednu te istu ravninu). P. nastaje npr. prolaskom kroz dvolomni materijal ili refleksijom od nemetalne površine. Osim valne p., posebni su pojmovi u fizici električna, magnetna, dielektrična i vakuumska polarizacija.