pol. značenje

pol. 1. geogr → polovi. 2. el jedan od suprotno nabijenih izvora el. energije među kojima vlada napon. 3. fiz magnetni p., točka ili više točaka na magnetu u kojima je koncentriran najveći dio magnetnoga toka.