Poitiers značenje

Poitiers, grad u Z Francuskoj; 83 448 st. Sveuč. (osn. 1431), got. katedrala iz 12–13. st., romaničke crkve, pov. muzej. Kovinska, elektrotehn., kem., tekst. i prehr. ind. – Tu je majordom Karlo martel zaustavio arap. prodor u Europu (732), a Englezi su u Stogodišnjem ratu porazili Francuze (1356).