Poincaré značenje

Poincaré, Jules-Henri (1854–1912), franc. matematičar i filozof (epistemolog); mnogobrojni znanstveni radovi; pridonio razvoju teorije diferencijalnih jednadžbi; jedan od utemeljitelja kombinatoričke topologije; preteča teorije relativnosti. Znanost i hipoteza; Vrijednost znanosti; Znanost i metoda.