poentilizam značenje

poentilizam (franc.), slikanje točkicama čistih boja spektra, koje se na mrežnici gledateljeva oka slijevaju i stapaju u oblike i tonove; p. je jedna od tehnika neoimpresionizma. Gl. predstavnik: G. Seurat.