Pluton značenje

Pluton, najudaljeniji planet Sunčeva sustava, otkriven 1930. Ima vrlo ekscentričnu stazu: u perihelu je udaljen od Sunca 4440 mil. km, a u afelu 7350 mil. km; masa mu je 1,5 · 1022 kg (2,5% Zemljine mase), polumjer 1500 km, srednja gustoća 11 · 10–4 kg/m3. Period revolucije je 247,7 god. a period rotacije 6,38 dana i to retrogradno. Temperatura na površini iznosi –230 °C; utvrđena je prisutnost zamrznuta metana. 1978. otkriven je njegov satelit Haron.