pluto značenje

pluto, vanjski zaštitni dio biljne kore građen od mrtvih stanica ispunjenih zrakom, sa stijenkama koje sadrže suberin (materija slična mastima); za tehn. svrhe (čepovi, izolacijski materijal i dr.) služi samo naročito razvijeno p. hrasta plutnjaka (Quercus suber); najveći proizvođači: Portugal i Španjolska.