plutača značenje

plutača (Suberites domuncula), spužva iz reda kremenjača, sa skeletom od silicijeva dioksida; žuta ili crvena, živi u simbiozi s rakom samcem.