pluralizam značenje

pluralizam (lat.). 1. filoz filozofsko naučavanje prema kojemu se množina supstancija od kojih se sastoji svijet ne može svesti na jednu jedinu. 2. Politička doktrina koja priznaje višestrukost (pluralnost) različitih društvovnih, političkih, kulturnih i dr. sastavnica i zagovara njihovo pravo da se samostalno očituju i organiziraju.