plural značenje

plural (lat.), množina; termin gramatičke kategorije broja ili modalnosti broja koji (nasuprot singularu) označuje mnoštvo (skup, mnogobrojnost), a značenju »veći broj, više« odgovara poseban glasovni izraz (označitelj); svojstven je imenicama i zamjenicama koje označuju više (1 + n) bića, predmeta, pojmova (knjige, zakoni, oni), te pridjevima i glagolima koji su s tim imenicama i zamjenicama povezani, odn. s njima se slažu (crni konji, stare knjige, oni dolaze).