plovnost značenje

plovnost, sposobnost plovila da sigurno (stabilno) pluta.