ploveća naprava značenje

ploveća naprava, plovilo u unutrašnjoj plovidbi opremljeno mehaničkim uređajima (npr. bager).