ploha značenje

ploha, skup svih položaja neke ravninske crte pri njezinu gibanju u prostoru. Najjednostavnija je ploha ravnina. Pri rotacijskom gibanju oko neke osi nastaju rotacijske plohe. P. je pravčasta ako kroz svaku njezinu točku prolazi barem jedan pravac koji u njoj leži. Razvojne pravčaste p. mogu se razviti u ravninu bez istezanja (npr. plašt valjka, stošca).