plesiosauri značenje

plesiosauri (grč.), rod izumrlih morskih gmazova iz jure i krede; dugi o. 5 m.