Plejada značenje

Plejada (Aleksandrijska plejada), skupina od sedam tragičkih grč. pjesnika koji su pridonijeli procvatu tragičke poezije u helenističkom razdoblju (Likofron iz Halhide, Filisk iz Korkire, Aleksandar iz Etolije, Homer iz Bizanija, Sosifran iz Sirakuze, Sositej iz Aleksandrije, Eantid iz Tarsa; djela im nisu sačuvana).