platina značenje

platina (španj. iz lat. iz grč.) (Pt, platinum), kem. element, at. br. 78, rel. at. masa 195,09; sivobijeli, sjajni, plemeniti i skupocjeni metal gustoće 21,45, tališta 1774 °C, otporan prema većini kemikalija; nalazišta na Uralu, Aljaski i u Kolumbiji; služi kao katalizator u kem. sintezama, a u legurama s iridijem, rodijem ili volframom za nakit, u zubarskoj tehnici, za elektrode.