plastika značenje

plastika (grč. preko lat. i franc.). 1. lik → kiparstvo. 2. med → plastična kirurgija. 3. tehn → plastične mase.