plašt. značenje

plašt. 1. Ogrtač bez rukava. 2. zool kožni nabor na leđnoj strani tijela mekušaca i ovoj oko tijela u plaštenjaka (Tunicata). 3. U trg.-pravnom nazivlju, omotnica za vrijednosne papire. 4. mat zakrivljena površina nekoga tijela (npr. p. stošca, p. valjka).