Planinc značenje

Planinc, Milka (1924-2010), hrv. političarka; član KP Jugoslavije od 1944; sudionica antifaš. borbe (1941–45), potom na različitim političkim dužnostima (1971. predsjednica SK Hrvatske). 1982–86. predsjednica jugosl. vlade.