Pitt značenje

Pitt, William, ml. (1759–1806), brit. političar; predsj. vlade 1783–1801. i 1804–06; upravljao borbom protiv revoluc. i Napoleonove Francuske; krvavo ugušio irski ustanak 1798.