piton značenje

piton (pedičavica; Python), rod najvećih (do 8 m dugih) neotrovnih tropskih zmija iz por. kržljonoški; aktivne su noću; stezanjem svladavaju i veće sisavce; vrste: tigrasti i mrežasti piton.