Pisano značenje

Pisano, Andrea (o. 1290 – nakon 1348), tal. gotički kipar, zlatar i graditelj; djela su mu već bliska renesansnomu duhu. Reljefi na vratima baptisterija u Firenci.