Pisano značenje

Pisano, Nicola (1215/20–1278/84), tal. kipar i graditelj; gl. predstavnik tal. kiparstva na prijelazu iz romanike u gotiku; monumentalni izraz izgradio nadahnjujući se ant. plastikom. Propovjedaonica baptisterija ispred prvostolnice u Pisi (1260).