pirol značenje

pirol, peteročlani heterociklički aromatski spoj, C4H5N, bezbojna uljasta tekućina. Sastavni je dio npr. klorofila, hemoglobina, indiga i bilirubina.